Gordon Willard Coldwell        Monument   Updated: 25 MAR 2021                                Photo via Niels Plaschke


Airman:
 a041002.htm Surname: Coldwell Init: G W Rank: P/O Service: RCAF    Sqdn: 149

P_link: p081.htm Plane: STI R9310 Operation: Minelaying Crash_site: Storebælt off Asnæs

Crash_d: d180542 Buried_d: b140742 C_link: c041.htm At_Next: Kalundborg

Den 18. maj 1942 kl. 01.40 (Kilde: MACR) styrtede STI R9310 i Storebælt 10 km SV for Kalundborg. p081MACR  Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
"17.-18. maj 1942 Storebælt SV for Asnæs, 10 km SV for Kalundborg. Stirling Mk. 1 R9310 (OJ-P). 149 BS, 3 BG, Lakenheath, Suffolk. (Minering i Øresund)

32 Stirlings og 28 Wellingtons fra No. 3 BG skulle minere i de danske farvande og ved de frisiske øer.
5 Stirlings og 2 Wellingtons gik tabt. Vejret over det danske område var dårligt, og under overflyvning af Storebælt blev flyet ramt af flak ved Nyborg, men fortsatte på en NØ-retning. Næste dag fandt fiskere vragdele i farvandet ud for spidsen af Asnæs, og i de efterfølgende måneder drev ligene af flere besætningsmedlemmer i land." (FT 88-31-2)

Den 10. juli 1942 blev G.W. Coldwell fundet ved Bjerge Strand, måske omkring her. Han blev begravet
den 14. juli 1942 i Kalundborg. (Kilde: FAF)
Pilot Officer (Pilot) Gordon Willard Coldwell, 25 år, var søn af Charles V. H. og Florence S. Coldwell, Vancouver, British Columbia, Canada.
(Kilde: CWGC)

4 flyvere fra STI R9310 blev begravet i Kalundborg og 1 i Kirke Værløse. 2 har ingen kendt grav. 7 flyvere.

On 18 May 1942 at 01.40 hours (Source: MACR) STI R9310 crashed into the Storebælt 10 km SW
of Kalundborgp081MACR
(Danish) Aviation Historical Review writes:
"17-18 May 1942 Storebælt SW of Asnæs, 10 km SW of Kalundborg. Stirling Mk. 1 R9310 (OJ-P).
149 BS, 3 BG, Lakenheath, Suffolk. (Mining in the Sound)

32 Stirlings and 28 Wellingtons from No. 3 BG were to lay mines in Danish waters and at the Frisian Islands. 5 Stirlings and 2 Wellingtons were lost. The weather over Danish territory was bad. This plane was hit by flak at Nyborg, but it flew on in a north easterly direction. Next day fishermen found debris in the waters off the tip of Asnæs, and the bodies of a number of crew members were washed ashore in the following months." (FT 88-31-2)

On 10 July 1942 G.W. Coldwell was found on Bjerge Strand, maybe about here. He was buried in Kalundborg on 14 July 1942. (Source: FAF)
Pilot Officer (Pilot) Gordon Willard Coldwell, 25, was the son of Charles V. H. and Florence S. Coldwell, of Vancouver, British Columbia, Canada. (Source: CWGC)
His name is engraved on the Memorial Wall at the BC Museum of Canada. The Canadian Virtual War Memorial has this.
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 146.

4 airmen  from STI R9310 were buried in Kalundborg and 1 in Kirke Værløse. 2 have no known grave.
See Bomber Command No. 149 Squadron and 149 Squadron History.  This Stirling took off from RAF Lakenheath.  7 airmen.