George Edward Dyckhoff                    Updated: 08 OCT 2021

Airman: a022001.htm Surname: Dyckhoff Init: G E Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 166

P_link: p285.htm Plane: LAN ND625 Operation: Minelaying Crash_site: Sejerø Bugt (Bay)

Crash_d: d100444 Buried_d: b190744 C_link: c022.htm At_Next: Fårevejle

”I forbindelse med en stor mineudlægningsoperation i Danzig bugt natten til den 10. april 1944 blev mindst 8 RAF fly skudt ned over Danmark. Et af disse fly, en Lancaster, styrtede i havet vest for
Nekselø. Alle ombordværende omkom." (FAF)  LAN ND625 styrtede ned her.

Liget af G.E. Dyckhoff ilanddrev i sommeren 1944 (19/7?) og blev af tyskerne begravet i en presenning uden nogen som helst højtidelighed.

Samme dag var der på kirkegården en almindelig begravelse, der blev forrettet af pastor Gelting-Hansen, Vallekilde. Da denne begravelse var til ende, foreslog præsten, at man gik hen og dvælede ved den
anden friske grav. Det gjorde man så i andagtsfuld stilhed, hvorefter præsten fremsagde verset ”Guds
fred med vore døde - - -” (FAF)
Se monument rejst af danske.

Sergeant (Air Gunner) George Edward Dyckhoff, 25 år, var søn af Samuel James Dyckhoff og
Mary Ann Dyckhoff, Hounslow, Middlesex, United Kingdom.
(Kilde: CWGC)

Besætningen er begravet i Odden/Overby (3), Kalundborg (2), Fårevejle (1) og Sejerø (1). 7 flyvere.

"In connection with a big mine laying operation in the Gdansk Bay on the night before 10 April
1944 at least 8 RAF planes were shot down over Denmark. One of these planes, a Lancaster, crashed
into the sea west of Nekselø. All on board perished." (FAF)
LAN ND625 crashed here.

The body of G.E. Dyckhoff drifted ashore in the summer of 1944 (19/7?) and was buried by the
Germans in a tarpaulin without any kind of ceremony.

On the same day there was in the churchyard an ordinary burial officiated by vicar Gelting-Hansen,
Vallekilde. When the burial was finished the vicar suggested that those present could walk to the other
grave to pause there. They did so in devout silence, and the vicar said the verse “God´s peace with our dead - - -“
See monument erected by Danes.

Sergeant (Air Gunner) George Edward Dyckhoff, 25, was the son of Samuel James Dyckhoff, and of Mary Ann Dyckhoff, of Hounslow, Middlesex, United Kingdom. (Source: CWGC) In loving memory. God's greatest gift. Remembrance. Mother.

He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 1, Panel 31.

The airmen are buried in Odden/Overby (3), Kalundborg (2), Fårevejle (1) and Sejerø (1).
See No. 166 Squadron RAF * 166 Squadron RAF-Lincolnshire.info * Lancaster-BC Museum.Canada * Avro 683 Lancaster Mk X - IWM Duxford * Lancaster photos.
Lancaster III ND625 AS-S took off from RAF Kirmington at 21.25 hrs on 09 APR 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) See p285MACR. 7 airmen.