Eileen Kingston                                                                                                     Updated:  01 APR 2017

Flight Lieutenant Ernest James Presland omkom to uger før brylluppet ved
Flystyrtet i Gamtofte maj 1944.
Livet må gå videre. Hans kæreste giftede sig senere og de fik en søn, men hun glemte aldrig sin første kærlighed. Hun var en af de bemærkelsesværdige Kvinder.
Se Besøget 2004. Dette brev fra 2014 ses side 10 i Kirkebladet fra 2014.
.

Eileens brev til Mindedagen i Gamtofte 11. maj 2014:

For ti år siden deltog jeg sammen med min søn, min bror og min niece i gudstjenesten i 60 året til minde om 8 tapre unge mænd, som mistede
livet, da deres fly styrtede ned og tilføjede jeres område store ødelæg-gelser.

Jeg var forlovet med piloten af dette fly og skulle have været gift to uger senere.

Det siges, at ” vi, som er tilbage, bliver gamle”, og ligesom jeg selv er de mennesker, som oplevede denne frygtelige nat, d. 16, maj 1044, i deres
livs aftenrøde.

Selvom jeg ikke kan være personligt tilstede ved denne 70 års mindedags gudstjeneste, skal jeg aldrig glemme den store venlighed og medfølelse, hvormed danske folk mødte mig i den weekend.

Jeg ved ikke, hvor mange af de pårørende, som deltog for 10 år siden, der vil være til stede denne gang. Men mine tanker, forbøn and fremfor alt taknemlighed over for jer i menigheden vil være med jer, fordi I giver vores drenge så smukt et sidste hvilested.

TAK.

Eileen Kingston

Oversat af Elisabeth Olsen, som gav en ekstra oplysning:
Eileen Kingston døde den 15. januar 2017, 92 år gammel.

Flight Lieutenant Ernest James Presland perished two weeks before his
wedding in The plane crash at Gamtofte May 1944.
Life must go on. His fiancée married later and they had a son, but she never
forgot her first love. She was one of the remarkable Women.
See the Visit 2004. This letter from 2014 is seen on page 10 in Kirkebladet 2014.

Eileen's letter for the Memorial Day in Gamtofte 11th of May 2014:

Ten years ago, my son, brother and niece joined me for the 60th Commemorative Service, in memory of eight brave boys who lost
their lives when their plane came down, causing havoc to your
Community.

I was the fiancée of the pilot of the plane and was to be married two
weeks later.

As the saying goes ”We that are left, grow old“; and like myself those
folk that experienced that tragic night, 16th of May 1944, are in the twilight
of their lives.

Although I cannot be with you in person for the 70th Anniversary, I will
never forget the most wonderful kindness and compassionate Danish people I met over the weekend.

I do not know many of the 60th relatives who travelled to the 60th Service will be there, but my thoughts, prayers and above all my gratitude to your community are with you all, for giving our boys such a beautiful place for them to rest.

THANK YOU.

Eileen Kingston

PS. Eileen Kingston, 92, died on 15 January 2017. (Source: Elisabeth Olsen)