Artikel i Viborg Stifts Folkeblad Om AirmenDK Article in Viborg Stifts Folkeblad About AirmenDK  Updated: 07 DEC 2018

Ellehammer 2018 VSF

 

 


Foto fra pælen ved nedstyrtningsstedet og i
artiklen i Viborg Stifts Folkeblad, del A + B  25. maj 2013.

Se også Mindesten ved Grønhøj Kro. Randerstæppet.


See photo of the pole at the crash site
and in the article in Viborg Stifts Folkeblad, part A+B from 25 May 2013.

See also Memorial Stone at the Grønhøj Kro. The Randers Tapestry.