Ardennes Memorial Day 2016 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 AirmenDK-ARD Updated:12 JUN 2016

ARD10NN Foto: NN

Karen og Anders Straarup efter
mindehøjtideligheden.

Kongemærket viser at vi er fra
Danmark.

Et Dannebrog med en kongekrone
og som baggrund for initialerne CX.
Det blev lavet i anledning af at
Kong Christian X i 1940 blev 70 år.

Photo: NN

Karen and Anders Straarup after the ceremony.

The King's Emblem shows that we
are from Denmark.

A royal crown on top of a
Danish flag with the initials CX.
It was made on the occasion of
the 70th birthday of
King Christian X in 1940.