Ardennes Memorial Day 2016 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 *9 a* 10 * 11 * 12 * 13 * 14 AirmenDK-ARD Updated:29 SEP 2016

ARD09AS Foto: Anders Straarup

Soldater og flyvere kæmpede i den samme krig.

Inskriptionerne på de nærmeste bånd er

101st Airborne Belgian Friendly Association og AirmenDK www.airmen.dk.

101st Airborne Division kendes fra TV-serien
Kammerater i Krig.

En af de 10 dele er om Bastogne og Ardenneroffensiven.

Se også næste side med et mindesmærke.

Photo: Anders Straarup

Soldiers and airmen fought in the same war.

The inscriptions on the nearest ribbons are 101st Airborne Belgian Friendly Association and AirmenDK www.airmen.dk.

101st Airborne Division is known from the
TV-series the Band of Brothers.

One of the 10 parts is about Bastogne and
The Battle of the Bulge.

See also next page with a memorial.