LAN PB235 - Jungetgaard             Photos 28 JUN 2011: K.B. Andersen                 Updated: 21 SEP 2015

         

 

 

 

 

 

 

 
 
Nogle dele fra LAN PB235 faldet ned ved Jungetgaard (her - overblik her)
Over armbåndsuret ses mærket fra næste foto: REAR TURRET - agtertårn.
Armbåndsuret ligger på en panserplade fra et FN-20 Rear Turret. (Henning Knudsen)


Some parts from LAN PB235 fallen down at Jungetgaard (here - overview here)
At the wrist watch you see the label from next photo: REAR TURRET.

The wrist watch is placed on a 9 mm armour plate of a FN-20 Rear Turret.
(Source: Henning Knudsen)