LAN PB202 Nedstyrtningsstedet, Førby Hede - The crash site, Førby Heath    Photos: Jens Ole Villesen  Updated:  07 MAR 2022

P363 F2  P363 F1  Fotos taget
den 28 FEB 2011.
Til venstre bag
rækken af huller
ses den lille sø
mod nord i baggrunden.
Til højre ses
rækken af huller
med klart aftryk
efter 4 motorer
og flykrop mod syd.

Photos taken
on 28 FEB 2011.
To the left behind
the row of holes the
small lake to the
north is in the
background.
To the right the row
of holes with distinct imprint of 4 engines and the fuselage
is seen to the south.
 

Den 29. august 1944 styrtede LAN PB202 ned ved Førby, her. Se Lancaster fotos. Vingefanget på 31 m passer med aftrykket!
Jens Ole Villesen angav det præcise nedstyrtningssted og sendte denne tekst med de to fotos:

"Førby Hede er et øde klitområde som muligvis for mange år siden har været brugt til græsning af får. Der er en hel del små lavvandede søer i området, og man kan
stadig se spor af, at der pletvis i en meget lille del af heden for længe siden har været forsøgt at drive landbrug. Da Lancasteren styrtede ned efterlod den 5 huller i
”jorden” (det drejer sig om fugtigt græs/lyngbegroet sand). Grunden til at hullerne stadig findes i dag, er ganske enkelt at ingen har haft behov for at tildække dem."      

On 29 August 1944 LAN PB202 crashed at Førby here. See Lancaster Photos. The wingspan of 31 m matches the imprint!
Jens Ole Villesen
indicated the exact crash site and sent this text with the two photos:
"Førby Heath is a desolate area with sand dunes. Sheep might have grazed here many years ago. There are a number of small shallow lakes in the area, and in a few places there are traces that cultivating was attempted long time ago. When the Lancaster crashed, it left 5 holes in the "earth" - a wetland with heather in the sand.
The holes are still here to this very day, simply because nobody has needed to cover them up."