Vejle 26 FEB 1942                                      Navigation                                  Updated: 20 DEC 2018

Bombe Vejle Nord


Fotograf: Ukendt. Foto: Vejle Stadsarkiv. Se Bombe i en Mosquito.
Skovvang 2 her og huse bag det efter at en 4.000 punds bombe eksploderede
i trætoppene til venstre for fotografen kl. 03.20 den 26. februar 1942.
Skovvang 2 og de andre huse ses tydeligt her fra jernbanelinjen 40 m sydligere.
Piloten ville ikke flyve hjem med bomben fra Tyskland. Han hævdede at have ramt en banegård eller en fabrik. Navigation blev bedre senere!
 
Afgørende kilde om bombningen: Vestallierede Luftangreb s. 303-305.

Unknown photographer, photo from Vejle City Archives. Bomb in a Mosquito.
Skovvang 2 here and houses behind it after the detonation of a 4,000 lbs. bomb
in the tree tops to the left of the photographer at 03.29 hours on 26 February 1942.

Skovvang 2 & other houses are easy to see here from the railway line 40 m away.
The pilot did not want to fly back from Germany with the bomb. He claimed to have hit a railway station or a factory. Navigation was improved later! 
Decisive source about the bombing: Western Allied Air Raids p. 303-305.

Vejle Grejs2


Fotograf: Ukendt. Foto: Vejle Stadsarkiv.   
Denne 4.000 punds bombe ramte omkring her i engen ved Nordbanegården
kl. 23.24 den 26. februar 1942. Bemærk vandtårnet ved højre kant af billedet. Bomben skulle have ramt Kiel men piloten rapporterede at have ramt Slesvig.
Det var Vejle, der blev ramt!

Kun 2 omkom i forbindelse med bombningerne. Byen Vejle betalte
begravelsen. Hovedkilde: Thorkild Worm: VEJLE Minder fra gamle dage.
Bombekraterets position ud for (ca. 100 m øst for) Ny Grejsdalsvej 19-21 oplyst fra Grejsdal Lokalhistoriske Arkiv. Kort og luftfoto viser senere bebyggelse.
Afgørende kilde om bombningen: Vestallierede Luftangreb s. 279-280.

Unknown photographer, photo from Vejle City Archives.
This 4,000 pound bomb hit about here (here) in the meadow at Vejle North
railway station at 23.24 hours on 26 February 1942. Notice the water
tower at the top right corner. The bomb was meant for Kiel, but the pilot reported to have hit Schleswig. Actually Vejle was hit.
Only 2 people perished due to the bombs. The city of Vejle paid the funerals.
Source: Thorkild Worm: VEJLE  Memories from old days.
 
Decisive source about the bombing: Western Allied Air Raids p. 279-280.