Dansk Flyvehistorisk Forening 1962 - 2012     Photos: Niels-Erik Manniche               Updated:  01 OCT 2015

         

 

 

 

 

 

 

 

   Dansk Flyvehistorisk Forening fejrede 50 års jubilæum i hangaren hos
Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre. Formand Carsten Jørgensen bød velkommen
til de mange medlemmer og gæster til en indholdsrig eftermiddag.
I værkstedet bag formanden viste jeg www.airmen.dk, som jeg fortalte lidt om på foto.
Efter nogle gode timer blev borde og bænke fjernet og dette fly kom på plads.
16 fly af typen L-18C Super Cub blev modtaget som våbenhjælp fra USA i 1957.
Dette fly Y-654 udgik af flyvevåbnet i 1977. Se OY-AZZ.

  Danish Aviation Historical Society celebrated its 50th anniversary in the hangar
of
Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre. Chairman Carsten Jørgensen welcomed the
many members and guests. In the workshop behind the chairman I showed people www.airmen.dk after my introduction. This plane was rolled back after some nice
hours. 16 planes of the type L-18C Super Cub were received under the
Military Assistance Program. This plane flew till 31 March 1977 in the RDAF.
See OY-AZZ.