General Dewing on Bornholm     Svaneke Kirkegaard          Photos via Niels Christian Pihl                    Updated: 02 AUG 2021

Dewing5


 

Dewing1

Den britiske General Dewing kom til København 5. maj 1945 umiddelbart efter befrielsen som chef for allierede styrker i Danmark, dog ikke Bornholm i Østersøen.
Den tyske kommandant på Bornholm nægtede at overgive sig til russerne, der bombede Neksø og Rønne. Så overgav han sig! Russerne forlod øen 5. april 1946.
General Dewing med kommandostaven hilser på bornholmere i juli 1945. Løjtnant Tønnes Wichmann og manden i hvid frakke til venstre for ham bærer
frihedskæmperarmbind. Til højre også russiske officerer og den amerikanske oberst Hubbard. (Kilde: Bornholm i krig 1940-1946 fra Bornholms Museum)
Bornholms besættelse ophørte, da russerne trak sig ud 5. april 1946.

The British General Dewing came to Copenhagen on 5 May 1945 right after the liberation as commander of allied forces in Denmark. Bornholm in the Baltic Sea?
The German commander on Bornholm refused to surrender to Russians, who then bombed Neksø and Rønne. Then he surrendered! The Russians left on 5 APR 1946.
General Dewing with the baton greets Bornholmians in July 1945. Lieutenant Tønnes Wichmann and the man in the white coat to his left wear
armbands from the resistance movement to show they were within the rules of war.
To the right General Dewing is seen between two Russian officers, while the American Colonel Hubbard is watching them.
The Soviet occupation of Bornholm ended on 5 April 1946.