(Højer Kirkegård - sommer- Cemetery - summer)      Updated:  03 JUN 2010

                                                      

Højer, (1 amerikansk flyver hjemført til USA den 27. april 1948).
Dog stadig en mindesten!

Denne dekoration for sommeren er set 25. juli 2008.

Se dekoration for vinteren, foto fra 24. februar 2008.



 

Højer, (1 American airman taken home to the USA on 27 April, 1948).
A memorial stone is still there!

This decoration for summer was seen on 25 July 2008.

See decoration for winter, photo from 24 February 2008.