Estruplund Kirkegård - Churchyard   Mindegudstjeneste 2014 - Memorial Service 2014   Updated:  20 FEB 2017

Kranse - Wreaths 1995  Estruplund 4. maj 1995
 Foto: Frode Greve Rasmussen

 Major-R Jørgen Boje
 ser på de 3 kranse.

 Se også
 Fotos fra 4. maj 1995 i Estruplund
 fra Susanne von Lowzow, Estruplund.

  Estruplund 4 May 1995
 Photo: Frode Greve Rasmussen

 Major-R Jørgen Boje
 takes a look at the 3 wreaths.

 See also

 Photos from 4th May 1995 in  
 Estruplund

 from
Susanne von Lowzow,
 Estruplund.