Lay

 Margaret Lay     Henry Lay               Updated: 25 MAR 2020

Airman:
 a096026.htm Surname: Lay Init: HFD Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 158
P_link:
 p158.htm Plane: HAL HR722 Operation: Bomb G Crash_site: Off Drøsselbjerg Klint
Crash_d:
 d210443 Buried_d: b111111 C_link: c096.htm At_Next: Svinø

 Sergeant (Navigator) Henry Frederick Daniel Lay, 31 år, var søn af Henry George og
Daisy May Lay. Han var gift med Margaret Lay, Earl's Court, London, United Kingdom.


Flystyrtet ud for Drøsselbjerg Klint i 1943  -  Margaret Lay
Af Helge Christiansen, Bildsø.
Den 21. april 1943 blev et engelsk fly skudt ned af en tysk natjager ud for Drøsselbjerg Klint. 8 flyvere omkom ved styrtet. De er blevet mindet ved, at der 2. påskedag 2014 blev opstillet en mindesten nær nedstyrtningsstedet. Denne højtidelighed er omtalt i 2sogne nr. 3, 2014 og i Lokalhistorier 25. Samling, hvor særligt en af flyverne blev omtalt.

Nu kan der imidlertid fortælles om en anden af de omkomne, Henry Lay.

Det skyldes, at forhenværende sognepræst Kirsten Mørch-Nielsen har skrevet: ”Bogen om Mindelunden ved Svinø Kirke”. Den kan lånes ved at bestille den på bibliotek.dk. Hun skriver, at et Halifax fly blev sendt af sted fra Lissett Luftbase i Yorkshire kl.21.18, den 20. april 1943, med kurs mod Stettin, hvor en ladning bomber blev kastet. For at undgå beskydning over Tyskland fløj de hjemad over Danmark. Her blev de over Korsør angrebet af  luftværnskanoner og derefter af en tysk natjager. Det engelske fly faldt ned i Storebælt ud for Drøsselbjerg Klint i flere stykker, efter at det var eksploderet i luften. Ombord i flyet var der 8 englændere, der alle omkom.

De 4 af dem blev fundet næste morgen og bragt til kapellet i Kirke Stillinge. De øvrige 4 drev i land i de følgende dage ved Bildsø og Stillinge Strand. Alle 8 blev begravet på kirkegården i Svinø på Sydsjælland. Blandt de 8 flyvere var ovennævnte Henry Lay. Han havde meldt sig som frivillig, og kom i 158. eskadrille i Royal Air Force som sergent. Han var 31 år, og havde glædet sig til at vende hjem til sin kone og 3 børn. De ventede nummer 4, jo, der var virkelig noget at kæmpe for!

Men det var i stedet et telegram med beskeden ”Missing in action” (falden i krigen), som nåede fru Lay. Meddelelsen havde svært ved at finde hende. Adressen i Earls Court i London eksisterede ikke mere. Alle 3 børn var omkommet, da deres hjem havde fået en fuldtræffer, og Margaret Lay, Henrys enke, havde aborteret deres 4. barn under bombardementerne. På et hotelkammer, der var omdannet til husvildebolig, ”levede” hun med sin sorg, Alle hendes kære havde krigen taget. Som hun selv udtrykte det: ”Jeg er en hustru uden mand, og mor uden børn, altså er jeg intet!”

Den 5. maj 1950 kunne man indvie mindelunden ved Svinø Kirke som en britisk begravelsesplads med ”Headstones” og ”Cross of Sacrifice”. Ca. 40 pårørende deltog i indvielsen, heriblandt Margaret Lay. Ved den lejlighed blev der taget et billede af hende ved sin mands grav. Hun havde selv bestemt, hvad der skulle stå på stenen, og det bringes her i dansk oversættelse: I kærlig erindring om min elskede mand Harry.  Altid i mit hjerte. Din kone Peggy.