McCormack - Whitfield  Maps                       HAL HX294                 Updated:  02 MAR 2021

McCormack map1

Fra Lave målebordsblade 1901-1971 via SDFE kortviser. En stærk vind fra vest, der om morgenen drejede lidt sydligere, fik McCormacks faldskærm til at drive afsted. Med fødder på bunden vadede han i land og fandt skuret, se foto.

From Map 1901-1971 via SDFE kortviser. A strong wind from the west which in the morning turned more to the south made McCormack's parachute drift away.
With his feet on the ground he waded ashore and found the shed, see photo.

McCormack map 2

Fra Kort 1980-2001 via SDFE kortviser. McCormack gemte sig i dette skur.
Whitfield var sidste mand til at springe ud og landede, hvor vej-T blev placeret,
før Langelandsbroen blev åbnet i 1962. Han fandt et hus og politiet blev tilkaldt.

From Map 1980-2001 via SDFE kortviser. McCormack hid in this shed.
Whitfield was the last man to bale out. He landed where a road-T was placed later
before Langelandsbroen was opened in 1962.He found a house.Police was called.