Foredrag i Grenaa  -  Lecture in Grenaa                         Updated:  03 JAN 2018 

 

Allierede flyvere skudt ned over Danmark
– med lokale vinkler


Dato
/klokkeslæt 06/02/2018 19:00 - 21:00

Sted
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa


Underviser
Anders Straarup, lærer Pris 50 kr. Tilmelding Ingen


I foredraget fortælles om en del af de 463 fly og 3.088 allierede flyvere, der ses i AirmenDK med personlige beretninger, fotos, kort og data. Flere fly blev også nedskudt over og omkring Djursland. Et Halifax-bombefly måtte nødlande på havet
ud for Gjerrild, og de 9 flyvere drev langt med vind og strøm. Andre lokale vinkler
viser også, at danskerne var med i et lille hjørne af en meget stor krig.
Danskerne fik krigen helt ind på livet.
I foredraget kommer man tæt ind på enkelte flyveres beretninger.

Foredraget er arrangeret af Folkeuniversitetet i Norddjurs Kommune i samarbejde med Djurslands Museumsforening samt Slægts- og Lokalhistorisk Forening for Djursland.

Allied airmen shot down over Denmark
- with local angles

Date/time 06/02/2018 19:00 - 21:00


Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa


By
Anders Straarup, teacher Price 50 kr. Enrolment None.In the lecture you hear about a number of the 463 planes and 3,088 allied airmen seen on AirmenDK with personal accounts, photos, maps and data. A number of planes were also shot down over and around Djursland. A Halifax bomber had to ditch off Gjerrild, and the 9 airmen drifted far away due to wind and sea currents.
Other local angles also show that Danes had a little part of a very big war.
Danes got quite near the war.
In the lecture you get close to accounts from some airmen.

The lecture is arranged by Folkeuniversitetet i Norddjurs Kommune  in cooperation with Djurslands Museumsforening and Slægts- og Lokalhistorisk Forening for Djursland.