<% ' FP_ASP -- ASP Automatically generated by a FrontPage Component. Do not Edit. FP_LCID = 1030 %> <% ' FP_ASP -- ASP Automatically generated by a FrontPage Component. Do not Edit. FP_CharSet = "windows-1252" FP_CodePage = 1252 %> All airmen sorted out by planes

 All airmen sorted out by planes 1939-45 - Alle flyvere sorteret efter fly 1939-45

Just write a little a couple of places and click Submit. b=begins with c=contains - Skriv lidt et par steder og klik Send. c=indeholder

Airman " size="20"> b Hyperlink to this airman - Letter a means buried in DK Hyperlink til denne flyver. Bogstav a for begravet i DK
Surname " size="20"> b Write the start of his name - Starten på efternavnet er nok
Service " size="20"> b RAF, RAAF, RCAF, RNZAF, RNN, RNAF, PAF, USAAF (Write a at Airman and RAAF here at Service for a list)
Sqdn " size="20"> b 3 digits! 009 for 9 Squadron, 044 for 44 Squadron  -  3 cifre! 009 for 9 Squadron (Eskadrille), 044 for 44 Squadron.
P_link " size="20"> c Hyperlink to this plane, the number will do - hyperlink til dette fly, nummeret er nok.
Plane " size="20"> c Type and number - type og nummer.
Operation " size="20"> b Drop in DK, Attack DK, Day ranger, Patrol, Intruder, Bomb G, Not DK / G,
                                         SOE to PL, Minelaying, Anti ship, Sea rescue, Other, Unknown. 
Crash_site " size="20"> c Write part of the name - En del af stednavnet for nedstyrtningsstedet er måske nok.
Crash_d " size="20"> c Write a little. d160944 = 16 SEP 1944. 0944 gives all crashes SEP 1944!  Skriv lidt. 0944 giver alle flystyrt SEP 1944!
Buried_d " size="20"> c Write a little, digits will do.  - Skriv lidt. Tal er nok.
C_link " size="20"> c Hyperlink to the cemetery or next step - Hyperlink til kirkegården eller næste trin. POW=krigsfange. EVD=flygtet.
At_Next " size="20"> c Write part of the name or next step. (POW, EVD) - Skriv en del af navnet eller hvad der skete med ham.

     Number of planes lost on each kind of Operation, see All_planes.    Antal fly tabt under hver type Operation, se All_planes.

<% if 0 then %> <% end if %> <% fp_sQry="SELECT * FROM All_airmen_planes WHERE (Airman LIKE '::Airman::%' AND Surname LIKE '::Surname::%' AND Service LIKE '::Service::%' AND Sqdn LIKE '::Sqdn::%' AND P_link LIKE '%::P_link::%' AND Plane LIKE '%::Plane::%' AND Operation LIKE '::Operation::%' AND Crash_site LIKE '%::Crash_site::%' AND Crash_d LIKE '%::Crash_d::%' AND Buried_d LIKE '%::Buried_d::%' AND C_link LIKE '%::C_link::%' AND At_Next LIKE '%::At_Next::%') ORDER BY P_link ASC,Surname ASC" fp_sDefault="Airman=&Surname=&Service=&Sqdn=&P_link=&Plane=&Operation=&Crash_site=&Crash_d=&Buried_d=&C_link=&At_Next=" fp_sNoRecords="" fp_sDataConn="Database1" fp_iMaxRecords=0 fp_iCommandType=1 fp_iPageSize=0 fp_fTableFormat=True fp_fMenuFormat=False fp_sMenuChoice="" fp_sMenuValue="" fp_sColTypes="&Airman=202&Surname=202&Init=202&Rank=202&Service=202&Sqdn=202&P_link=202&Plane=202&Operation=202&Crash_site=202&Crash_d=202&Buried_d=202&C_link=202&At_Next=202&" fp_iDisplayCols=14 fp_fCustomQuery=False BOTID=0 fp_iRegion=BOTID %>
Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
No results. - Ingen resultater.
<%="" & FP_FieldVal(fp_rs,"Airman") & ""%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Surname")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Init")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Rank")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Service")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Sqdn")%> <%="" & FP_FieldVal(fp_rs,"P_link") & ""%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Plane")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Operation")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Crash_site")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Crash_d")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Buried_d")%> <%="" & FP_FieldVal(fp_rs,"C_link") & ""%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"At_Next")%>